WESTUMS TURRIDING

7882 Nordli
Tlf: 74339880   Mob: 97785377
E-post:
kjell.westum@tiscali.no


  MENY:
STARTSIDEN
 KART UTGANGSPUNKT
 
AVSTANDER:

Fra Trondheim til Kvelia: 250 km

Fra Namsos til Kvelia: 130 km

Fra Grong ( E6)  til Kvelia: 79 km


Fra Østersund til Kvelia: 205 km

Fra Gäddede til Kvelia: 25 km

KJØRE BESKRIVELSE:

Til dere som kjører E6 fra Steinkjer, eller fra Namsos.

Ved Formofoss tar dere av mot Nordli RV74 (skiltet)
og kjører ca 60 km til dere kommer til et veikryss
(skiltet Kvelia) i Nordli sentrum. Der tar dere av til venstre og kjører ca 10 km til dere er i Kvelia.

Ring oss gjerne for å få en mer detaljert kjøre beskrivelse.

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            Copyright © Asgeir Bergli